Trigger Listeleme

Sql sunucu üzerindeki ‘trigger‘ ları tablo adı ve şema ile ilişkili bir şekilde listelemek için :

SELECT 
   sysobjects.name AS trigger_name 
  ,USER_NAME(sysobjects.uid) AS trigger_owner 
  ,s.name AS table_schema 
  ,OBJECT_NAME(parent_obj) AS table_name 
  ,OBJECTPROPERTY( id, 'ExecIsUpdateTrigger') AS isupdate 
  ,OBJECTPROPERTY( id, 'ExecIsDeleteTrigger') AS isdelete 
  ,OBJECTPROPERTY( id, 'ExecIsInsertTrigger') AS isinsert 
  ,OBJECTPROPERTY( id, 'ExecIsAfterTrigger') AS isafter 
  ,OBJECTPROPERTY( id, 'ExecIsInsteadOfTrigger') AS isinsteadof 
  ,OBJECTPROPERTY(id, 'ExecIsTriggerDisabled') AS [disabled] 
FROM sysobjects 

INNER JOIN sysusers 
  ON sysobjects.uid = sysusers.uid 

INNER JOIN sys.tables t 
  ON sysobjects.parent_obj = t.object_id 

INNER JOIN sys.schemas s 
  ON t.schema_id = s.schema_id 

WHERE sysobjects.type = 'TR' 

Kaynak: https://stackoverflow.com/questions/4305691/need-to-list-all-triggers-in-sql-server-database-with-table-name-and-tables-sch

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.